NORMY PRO VÝROBU A SPECIFIKACI VÝROBKŮ NOŠENÝCH NA TĚLE

NIJ STANDARD - 0101.04

Zkratky:

 • AP - Armor Piercing
 • FMJ - Full Metal Jacketed
 • JSP - Jacketed Soft Point
 • LRHV - Long Rifle High Velocity
 • RN - Round Nose
 • SJHP - Semi-Jacketed Hollow Point
 • SWC - Semi-Wadcutter

ČSN 39 5360

Vysvětlivky:

 • CP - celoplášť 
 • Fej. - ocelové jádro 
 • Pbj. - olověné jádro 
 • O - ogivál 
 • KK - komolý kužel 
 • AP - průbojná střela

TECHNISCHE RICHTLINIE BALLISTISCHE SCHUTZWESTEN

HOSDB BALLISTIC BODY ARMOUR STANDARD FOR UK POLICE